Kalk & gipspleister, de basis van pleisterwerken in woningen

Kalk

Gebrande kalk is het oudste en eenvoudigste bindmiddel.

De kunst van het kalkbranden komt tot ver in de voorgeschiedenis voor. De oudste gebruikte kalkovens die tot nu toe gevonden zijn, dateren van 2000 voor Christus in Mesopotamië. De mens heeft het zeker al vroeger geweten dat bij sterk verhitten van kalksteen iets anders ontstaat, dat met zand en water een
mortel vormt en zich laat verwerken.

Kalksteen is chemisch gesproken calciumcarbonaat (als formule CaCO3), ook ‘koolzuurkalk’ genoemd. Bij verhitten (branden, gloeien) boven 900°C wordt kooldioxide (CO2) uitgedreven en ontstaat er gebrande kalk (calciumoxide, CaO). Giet men water op deze gebrande kalk, dan zet deze zich onder een sterke warmteontwikkeling om tot een geblust kalkdeeg.

De gebluste kalk wordt tot mortel herleid en na verloop van tijd neemt dit weer kooldioxide op uit de lucht (‘karbonatizering’) en geeft zijn water af, zodat er tenslotte weer koolzuurhoudend kalk
ontstaat (‘kalkkringloop’).

Gips

In de grijze voorhistorie merkte de mens dat gips zich bij lagere temperaturen liet branden en de eigenschap had dat, als het zich mengde met water, dit in korte tijd weer stijf en hard werd. Zo is men tewerk gegaan bij de torens van Jericho (6000 voor Christus) en in de Cheops pyramides (2500 voor Christus).

In onze cultuur begon gips zich op te dringen in de barok (1600-1730 na Christus) bij stukwerken die in kerken en kastelen pronkten. Vandaag de dag is gips in de bouwwereld niet meer weg te denken. Naast het traditionele handwerktechnieken zijn nu nieuwe werkwijzen ingetreden; de fabriek, voorgevormde delen van gipslijsten uit volgips en gipskartonplaten.


Waar komt gips voor?

Gips is een in de natuur voorkomend mineraal, een waterhoudend calciumsulfaat. Chemieformule CaSO4 . 2H2O
Gips is ontstaan door het uitdrogen van meren in de loop van de geschiedenis. We vinden dit mineraal in Europa terug vanuit Engeland (White cliffs of Dover) in een halvemaan richting Parijs, en dan Duitsland in.

Zowel kalk als gips zijn voor een stukadoor niet weg te denken en ook Jean-Paul Jordens gebruikt uiteraard deze materialen voor het uitvoeren van zijn werken.

Hebt u vragen of wenst u meer informatie over de vele toepassingen? Neem dan contact op via de contactpagina.
Jean-Paul helpt u graag verder.

Back to Top